Please note: we will be closed for pesach from april 18th until april 29th. 
all orders placed during this time will be processed after we reopen. 

Gemara Learning Aids

Grid List

Set Ascending Direction

1-10 of 22

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. פירוש חי - עירובין
  $14.00

  Hardcover

  7" x 10"

  229 Pages

  פירוש חי על מסכת עירובין

  Learn More
 2. The Practical Talmud Dictionary - Frank
  $27.00

  Hardcover

  6" x 9"

  300 Pages

  Written by: Rabbi Yitzchak (Yitzhak) Frank

  Published by: Koren/Maggid

  An indispensable tool for all students of the Talmud on every level. With over 3,500 definitions, appendices, abbreviations, and more. Authoritative, easy-to-use, vowelized Aramaic text with English translation. Revised edition. 
  Printed in cooperation with the Ariel Institute.

  Learn More
 3. Grammar for Gemara & Targum Onkelos - Frank
  $27.00

  Hardcover

  6" x 9"

  300 Pages

  Written by: Rabbi Yitzchak (Yitzkah) Frank

  Published by: Koren/Maggid

  Grammar for Gemara and Targum Onkelos: an Introduction to Aramaic, by Yitzhak Frank, is an exceptional resource for those wishing to read, learn, and translate the Talmud Bavli or Targum Onkelos. It is the standard for Jewish Babylonian Aramaic grammars, comparable in calibre to the leading Latin and Greek ones.

  This reference work addresses the common grammatical pitfalls of the classical Hebraist attempting to translate Aramaic. Serious attention to detail found in the typesetting and formatting makes it easy to understand. The binding and high-quality paper makes this book very durable. Although it does deal with syntax and important points of grammar, the main thrust of this publication is about detailing important Aramaic-verb paradigms along with their pertinent background information. The verb tables are what sets this book apart.

  This is a must-have publication for anyone wanting to study the Talmud or Gemara in Aramaic.

  Learn More
 4. Leket Klalei HaGemara - 3 Vol. Set - לקט כללי הגמרא - סט ג כרכים
  $52.00

  Hardcover

  3 Vol. Set 

  7" x 10"

  לקט כללי הגמרא

  סט

  ג כרכים

  חלק א: כולל מונחים ומושגים בש"ס יסודותיהם ומקורותיהם

  שאלה ותשובה בצידה

  חלק ב: מפתח הלכות יד החזקה להרמב"ם

  חלק ג: תולדות תנאים ואמוראים ראשונים ואחרונים

  הקדמות המאירי לתורה ולתלמוד בהשתלשות הדורות

  מאת: הרב מנשה כהן 

  Learn More
 5. Tosfos In English - Bava Kama - Perek Alef
  $14.00

  Hardcover

  6" x 9"

  448 Pages

  Perek Alef - Bava Kama

  Translated, Elucidated and Annotated by Rabbi Efraim Piekarski

  Learn More
 6. Artscroll English Tosafos - Tractate Makkos
  $31.00

  Hardcover

  7" x 10"

  700 Pages

  Published by: Artscroll

  The Yaakov and Ilana Melohn Edition

  The "learning revolution" that began with the Schottenstein Edition Talmud continues...

  The ArtScroll Edition of Tosafos

  An extraordinary achievement in Talmudic scholarship that will bring your Talmud study to a whole new level.

  To understand the Talmud, you need Rashi's commentary. But to fully appreciate the Talmud's depth and unity of structure, you need the commentary of the Baalei Tosafos. ArtScroll now offers a path to understanding this vital yet difficult commentary.

  The groundbreaking ArtScroll Edition of Tosafos features:

  • Introduction to each Tosafos that gives vital background information and defines important terms
  • Flowing translation in the format of the Schottenstein Talmud
  • Tosafos' questions and answers clearly explained
  • Notes that add more information
  • A summary after each Tosafos that shows the flow of the entire Tosafos, a unique and important feature even for those who already study Tosafos

  You can do it. You can learn Gemara with Tosafos.

  Learn More
 7. Mafteichos LTalmud - מפתחות לתלמוד
  $20.00

  Hardcover

  7" x 10"

  301 Pages

  מפתחות לתלמוד

  מדריך ללמידה עצמאית בגמרא למורה ולתלמיד

  Learn More
 8. Gemara Steps and Structure
  $22.50

  Hardcover

  6" x 9"

  288 Pages

  Written by: Rabbi Yechezkel Norman

  Published by: Adir Press

  Gemara Steps and Structure is an easy-to-follow, tried and tested approach to becoming independent in learning Gemara, Rashi, and Tosafos.

  In In a beautiful color presentation, Rabbi Yechezkel Norman, an experienced Gemara rebbe who has taught hundreds of students, has provided the keys to unlocking the treasure chest known as the Talmud and its commentaries. Through clear presentations, lists of key words and principles, and real examples, the reader is guided through the steps and structure found on every page of the Gemara, and will come to understand the intricate structure beneath its surface.

  Learn More
 9. Hachi Garsinan
  $25.00

  Hardcover

  6" x 9"

  288 Pages

  Written by: Rabbi Aryeh Silber

  Published by: Israel Bookshop Publications

  ...In his classic style, the Pri Megadim emphasizes for us the importance of being fluent in both Hebrew and Aramaic grammar, not merely as a subject of its own, but as an integral part of properly translating and understanding Gemara.

  Being familiar with the language is not only helpful in understanding Gemara but also ensures that the learner will retain his knowledge. As the Gemara tells us:

  "The people of Yehudah who are precise in their language (i.e., they were careful to express themselves with the proper words), (therefore) their Torah was retained in their hands."

  Learn More
 10. The Unbroken Chain
  $22.50

  Hardcover

  6" x 9"

  252 Pages

  Written by: Rabbi Dovid Sapirman

  Published by: Mosaica Press

  Our entire lives revolve around our commitment to Hashem's mitzvos. Yet, hardly a single mitzvah in the written Torah can be understood on its own. What defines the forbidden "work" on Shabbos, the "affliction" on Yom Kipur, or the day of "blowing an instrument" on Rosh Hashana? How shall we tie "words for a sign" upon our hand? So little is revealed in the Written Torah.

  At Matan Torah, each and every mitzvah was explained in all its details to Moshe Rabbeinu, in what we call the Oral Torah. This Oral Torah explanation is the only way to understand - and the only true meaning of - what is contained in the written Torah.

  The study of Torah sheb'al Peh is the neshama and the life essence of Klal Yisroel. We have dedicated ourselves to it and made tremendous sacrifices to maintain it. Yet in our time of weakened emunah, the confidence in the Oral Torah system has also diminished.

  Indeed, the system of the Oral Torah seems to be a mystery:

  • How could it have been passed down authentically for thousands of years?
  • Could the multitude of details have been retained through memorization alone, with no written texts to lighten the burden?
  • Seeing as the Oral Torah was given by G-d (in all its details) at Mount Sinai, how did disagreements come about?
  • Can Rabbinic laws actually be binding when they are human inventions?

  These obvious questions were surely not overlooked by all the wise Rabbis throughout history. Rabbi Akiva, Rashi and the Rambam most certainly thought of them! Indeed, the greatest minds of all generations adhered to the Oral Torah unswervingly, kept its rules and regulations to the letter, and never expressed any doubts. Why? Because they understood the system of the Oral Torah properly, and when that happens, all questions disappear.

  Written by a master-mechanech and expert in the field, The Unbroken Chain offers everyone, young or old, the opportunity to comprehend the system of the Oral Torah and answer its related questions with ease. Never before has such a work become available to the broader community. Considering its subject, depth, and comprehensive explanation, this unique work is sure to be classic.

  In this fascinating book, Rabbi Sapirman shows that the Oral Torah we have today is the original, authentic one that was given to Moshe Rabbeinu on Mount Sinai. This unique and necessary book explains many puzzling issues, and will undoubtedly bring considerable chizuk to the Emunah in Torah sheb'al Peh.

  About the Author:

  Rabbi Dovid Sapirman is a former talmid of the Philadelphia, Ponivez, and Lakewood Yeshivos. During his fifty years in the field of chinuch, he has been a, melamed, magid shiur, mashgiach ruchani, public speaker, and worked extensively in kiruv rechokim and kiruv k'rovim.

  With nearly five decades of experience focusing on reinforcing core emunah, he founded the Ani Ma'amin Foundation in 2009. It is dedicated to offering chizuk in Emunah to Bnei Torah of all ages and backgrounds. Since its creation, the foundation has held presentations for over 50,000 people around the world, created three popular series of CD's on inyanei emunah, and published the Emunah: A Refresher Course (Mosaica Press, 2015). Rabbi Sapirman lives in Toronto, Canada, with his family.

  Learn More

Grid List

Set Ascending Direction

1-10 of 22

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3